Virksomheder

Kunst og fradragsregler for virksomheder

Virksomheder har fordelagtige skattefradragsregler ved køb af originale kunstværker. Eksempelvis kan værker, der hænges op i virksomhedens lokaler, afskrives med 25 % om året på linje med driftsmidler. Er købesummen på 13.800 kr. eller mindre, kan virksomheden trække hele beløbet fra i skat i det år, kunstværket bliver købt. Følgende regler gælder for købet:

 

  • Kunstværket skal være et originalt billedkunstnerisk værk dvs. et maleri, en skulptur, fotografisk kunst eller lignende. Grafiske værker skal være fremstillet i begrænsede oplag, være nummererede og signeret af kunstneren.
  • Kunstværket skal være førstegangskøb og skal købes direkte af kunstneren eller et galleri, der har kunstværket i kommission.
  • Fradragsreglen gælder dog ikke, hvis virksomheden køber kunstværket af en kunstner, som er i familie med eller på anden måde nærtstående til virksomhedens ejer.


Fordele ved kunst i virksomheder

Kunst i virksomheder kan have mange fordele. Kunst kan have en positiv signalværdi over for både medarbejdere og omverdenen og forbedre arbejdsmiljøet. Ved at engagere medarbejderne i udsmykning af lokaler og indkøb af kunstværker, kan de få et stærkere tilhørsforhold til arbejdspladsen og føle større ansvar for arbejdsmiljøet. Fradraget skaber også gode muligheder for at støtte lokale kunstnere.


I Aabenraa Kunsthandel har vi originale kunstværker af en bred og mangfoldig palet af både danske og internationale kunstnere. Kom forbi og lad os hjælpe dig med at finde noget, der passer til netop din virksomhed og jeres lokaler og medarbejdere!


Vil du vide endnu mere om afskrivningsreglerne for køb af kunst, kan du kontakte dit firmas revisor.

Copyright @ All Rights Reserved